Hvad kan være årsagen til lave oliepriser og hvilke konsekvenser vil man få? Læs en analyse
af Grossen Friis

Den lave oliepris tror jeg primært skyldes to ting:
– lavere international efterspørgsel efter olie pga. global økonomisk nedgang
– OPEC landene m.v. har ikke sænket deres produktion for at få olieprisen op. Og så vidt jeg er orienteret står Iran klar i kulissen og kan snart levere fra 500.000 til 1 mio. tønder olie til markedet om dagen. Det presser også prisen ned.
– Selvom lande som Saudi Arabien p.t. tjener mindre per tønde olie, så giver deres produktion stadigvæk overskud, for så vidt jeg ved så er deres break-even $30-$40 per tønde. At landet så har underskud på statsbudgettet er pga. statens overforbrug.


Pumpjacks

Der er mange spekulationer om der skulle være nogen lande som kunne have et ønske om den lave oliepris. Mange har nævnt at det er noget USA ønsker for at bla. at presse Rusland økonomisk for Rusland i høj grad lever af eksport af olie og gas. Det er korrekt at Rusland er presset på grund af den lavere oliepris, men i henhold til Jim Willie, så har landet fortsat store reserver af USAs statsobligationer liggende som de p.t. kunne sælge og bruge til at støtte deres olieindustri – imens denne tilpasser sig de nye markedsforhold.
Det som jeg tror i stedet er tilfældet er faktisk at Saudi Arabien sammen med andre af olie-kartel landene bevidst har holdt olieproduktionen høj så prisen røg ned. Det kan godt være det koster Saudi Arabien en del på kort sigt. Men læg mærke til at Shale-olierige i Canada og USA p.t. lukker ned på stribe og der er heller ikke midler til at udforske nye Shale-olie brønde på den amerikanske kontinent. Så vidt jeg er orienteret så har shale-olierige brug for en oliepris > $70 per tønde for blot at nå break even. Så jeg tror snarere at der er kræfter i mellemøsten som p.t. er i gang med at lægge hele shale-olie industrien i graven, og derefter vil de igen have en stor andel af verdensmarkedet, de kan sænke produktionen og prisen kan igen stige.
En del olieselskaber har i henhold til Jim Wille haft en midlertidig stødpude fordi de har lave et hedge i mod prisfald, så de har i lang tid kunne sælge til den gamle oliepris på ca. $100 per tønde. Den store taber har her været de store banker i bl.a. USA som har mistet mia. og måske billioner på disse hedges. Nu er mange af disse hedges ved at løbe ud og det betyder at mange olieselskaber ikke længere kan lave hedges til den gamle høje pris, men i stedet kun i lejet på ca. $30-50 per tønde. Og det lægge yderligere pres på olieindustrien i bl.a. USA som ikke nødvendigvis pumper olie op via shale-olie brønde.
Jim Willie vurderer også at der er højrisikable derivater (“lån”) som er koblet op på shale-olie. Disse vurderer til at ligge imellem $500 mia. og $2.000 mia. og hvis det ligger i sidstnævnte kategori og disse derivater går belly-up, så er det i en liga der er større en boligboblen i 2008.
Det kan meget vel være de olieproducerende lande i Mellemøsten der har fat i den lange ende og at det i stedet er lande som USA der er under yderligere voldsomt økonomisk pres pga. de lave oliepriser.
Det var mine 25 øre…