af Zenia Grynberg

De dansk-russiske diplomatiske forbindelser har 520 år på bagen. Der er aktive dansk-russiske relationer inden for handel og erhverv, inden for kultur, inden for farmakologi og den sundhedsvidenskabelige sektor og meget andet. Russisk Kulturcenter, der ligger i Vester Voldgade, indgår som en del af dette samarbejde. I dag tilhører dette hus organisationen Rossotrudnichestvo, der i år fejrer 90 års jubilæum for russisk folkediplomati.

I november måned har det gamle hus i centrum af København fået ny direktør. Artem Markarjan har en baggrund som forsker og er professor i medicin. Han har i langt tid arbejdet med internationale projekter inden for det sundhedsvidenskabelige uddannelsessystem. Derfor en af hans ambitioner er at fremme samarbejdet netop på de videnskabelige felter.

professor Artem Markarjan, direktør for Russisk Center for Videnskab og Kultur i København

Professor Artem Markarjan, direktør for Russisk Center for Videnskab og Kultur i København

Om hans visioner i forbindelse med stillingen i København fortæller Artem Markarjan følgende:

– Jeg vil ændre den måde, vi arbejder på her. Jeg ønsker, at huset skal være åbnet for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med Rusland og russisk. Først og fremmest det er Ruslands historie, kultur og traditioner. De kulturhistoriske aspekter er vigtige, ligesom det russiske køkken. Det betyder meget for os, hvordan Rusland opfattes i udlandet – dets image. Jeg ønsker, at vores danske besøgende kommer til at forstå, at dette hus ikke er et center for propaganda. Det er ikke et sted, hvor vi vil tvinge folk til at elske Rusland, eller tvinge dem til at føle sig nærmere til Rusland. Russisk Kulturcenter skal være et sted, hvor vi kan dele ud af den rige erfaring og viden, russisk videnskab, kultur og uddannelse har. Vi vil gerne fremme vores udvekslingsprojekter og programmer, så danske borgere selv får mulighed til at vurdere og bedømme situationen og de begivenheder, der foregår i Rusland. Centeret skal skabe rammer for danskerne, så de får mulighed til at se vores land som en mulig partner, får undersøgt samarbejdsmulighederne og indgå i et samarbejde frit, uden at være begrænset af den politiske dagsorden. Det er centrum for Videnskab og Kultur og vores virke vil foregår udelukkende i disse sfærer. Ingen andre.

”Rossotrudnichestvo” betyder ”Ruslands samarbejde” og organisationens formål er at fremme samarbejde og forståelse på det menneskelige niveau. Organisationen, fører sin historie tilbage til VOKS (All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries), der blev etableret i 1925 og efterfølgende blev til Soviet Societies for Friendship and Cultural Contacts (SSOD), der var en sammenslutning af sovjetiske foreninger for venskab og kulturelle forbindelser med udlandet og organisationer inden for Commonwealth, landsmænd i udlandet og internationale humanitære organisationer. I dag et af de vigtigste aspekter af Ruslands udenrigspolitik dets humanitære komponent.

De nuværende aktiviteter hos Rossotrudnichestvo og dets udenlandske centre sigter mod etablering og udvikling af relationer mellem russiske og udenlandske specialister, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og statslige organisationer, byer og regioner. Det vil sige, at organisationen vil bevare og styrke ældgamle traditioner for venskab og gensidig forståelse mellem landene og danne et objektivt billede af det moderne Rusland og dets rige historiske og kulturelle arv, det økonomiske og åndelige potentiale.

Et af tiltag, der især vil være især interessant for unge danske specialister og aktivister, er programmet “New generation” der blandt andet indebærer kortere, op til en uge, besøg til Rusland for unge repræsentanter for de politiske bevægelser, videnskabelige kredse og erhvervslivet, betalt af Rossotrudnichestvo. Formålet med dette program er at skabe og styrke sociale, videnskabelige og erhvervsmæssige bånd mellem Rusland og udlandet. Gæsterne får lov til at møde medlemmer af parlamentet, besøge videnskabelige centre, universiteter, kultur- og erhvervsmæssige institutioner.

Et af de vigtigste resultater, der er blevet udført i årenes løb af organisationen, er, at der er blevet dannet en kreds af venner af Ruslandi udlandet. Organisationens troværdighed var så høj, at samarbejdet om de humanitære projekter fortsatte på selv i de mest vanskelige tidspunkter i historien.

Russisk Center for videnskab og Kultur i København åbner døren for alle interesserede, der ønsker at lære om Rusland, dets indre verden og traditioner og er interesserede i nye kontakter med russiske partnere i forskellige sfærer af tilværelsen.

Læs mere om Russisk Center for Videnskab og Kultur i København

Hjemmeside for Russisk Center for Videnskab og Kultur

Kontakt Russisk Center
http://ruscenter.dk/index.php?id=424