Af Zenia Grynberg

Den 4. november i Rusland trådte i kraft flere tilføjelser til antikorruptions-loven. “Om forbudt for bestemte kategorier af borgere at have konto, at opbevare kontanter og værdier i udenlandske banker, der befinder sig udenfor Ruslands Føderations territorium, at eje og (eller) bruge udenlandske finansielle instrumenter.”

Penge: USD eller RUBTilføjelserne går ud på, blandt andet at alle offentlige embedsmænd og alle folkevalgte på de forskellige niveauer og medlemmer af deres nære familier forpligtes til at deklarere deres eksisterende indtægter og værdier inden april næste år. Hvis de offentlige embedsmænd eller valgte medlemmer af Duma, de forskellige byråder, regionsråder eller lignede vil fortsat opbevare deres værdier i udlandet, eller bruge udenlandske finansielle instrumenter, vil det medføre øjeblikkelig fratrædelse af embedet.

Uden at være ekspert hverken i lovgivningen, korruptionsskemaer eller bankvæsen kan jeg se følgende:

Det er ikke noget hemmelighed, at korruption er en stor plage for Rusland. Plage for befolkningen, plage for landets budget og plage for magten, der mister sin troværdighed og legitimitet, når magthavere på de forskellige niveauer modtager bestikkelser og misbruger embedet.

Ligeledes er det en plage for Ruslands økonomi, at både lovlige og ulovlige midler siver ud af russiske økonomiske system til udlandet via udenlandske banker. Forringer det russisk nationalt bankvæsen muligheder for investeringer og selvfølgelig skadelig for økonomien, de pengene indgår ikke i den økonomiske kredsløb og arbejder ikke længere indenfor det russiske økonomiske system.

Således denne lov vil som det første gøre det sværere at gemme midler, der er modtaget via korruption, bestikkelser og lignende. Samtidig de lovlig tjente penge vil ikke længere forlade landet, men forbliver i Rusland, hvor det er nu behov for egen kapital for at investere i eget produktion, udvikling og forskning.