Af Karl Jørgensen

Politiken ønskede ikke at bringe dette, hvorfor det postes her i stedet…

Skræmmende læsning i Politiken d.2/6 2016. En folkevalgt politiker (venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen), der udbreder udokumenterede påstande, som værende endegyldige sandheder..

Første punkt er “den russiske annektering af Krim” :
Det der rent faktisk skete for lidt over 2 år siden var følgende
• at den folkevalgte præsident blev jaget på flugt – så kan man synes godt om ham eller ej, men folkevalgt det var han
• at den ukrainske forfatning derved blev sat ud af kraft
• at det folkevalgte parlament i den selvstyrende region Krim valgte at afholde en folkeafstemning om løsrivelse fra Ukraine – den måde man arrangerede denne afstemning på kan selvfølgelig altid diskuteres
• at ovennævnte parlament efterfølgende ansøgte om at blive optaget i den russiske føderation, hvilket naturligvis blev accepteret af det russiske parlament

Dette er ikke en annektering, men svarer vel principielt til det der skabte Island, som selvstændig nation umiddelbart efter 2. verdenskrig. Havde Rusland indflydelse på afstemningen på Krim? Selvfølgelig havde Rusland det. Men når det så er sagt kan det også konstateres at hovedparten af befolkningen er russisk sindede. Jeg var selv på Krim for 2 år siden og de store tal, der blev offentliggjort mht. afstemningen stemte fint overens med det, befolkningen gav udtryk for. Og der var absolut ingen synlig tilstedeværelse af russisk militær i gaderne. I den forbindelse bliver jeg nødt til at spørge venstres udenrigsordfører om han på noget tidspunkt selv har været på Krim siden han anvender ord som “besættelse” om halvøen?

Punkt to er “den russiske tilstedeværelse i det østlige Ukraine” :
Hvor er dokumentation henne? De eneste udenlandske våben, der er blevet dokumenteret til stede i det område, er – så vidt jeg ved – de amerikansk fremstillede automatrifler, der blev fundet under ruinerne af Donetsk lufthavn.
Og jo, der er sandsynligvis russiske statsborgere, der kæmper imod det fascistiske og vestligt støttede regime i Kiev. Dette vil jeg tillade mig at sammenligne med den internationale brigade i den spanske borgerkrig. Det betyder ikke at det officielle Rusland er til stede. Hvis man i den forbindelse ønsker at gøre den russiske præsident ansvarlig for at russiske statsborgere melder sig frivilligt til kampen mod fascismen i Ukraine, bliver man nødt til samtidig at gøre den danske statsminister personlig ansvarlig for danske statsborgeres deltagelse i Islamisk Stats aktioner. Det tror jeg næppe at venstres udenrigsordfører er interesseret i. Der er i øvrigt også vestlige statsborgere, der slås på Donbass hærens side.

Desværre, når man tillader sig at stille spørgsmål ved den vestlige presses og ikke mindst vores politikeres ageren – det sidste kaldes i øvrigt demokrati – bliver man straks hængt ud som værende “nyttige idioter”. Specielt når man ikke er enig med lederne eller aviserne – inklusive Politiken.
Overskriften på dette indlæg er i øvrigt ikke tilfældigt valgt. Når man peger på andre skal man altid huske at der samtidig er fire fingre, der peger på en selv.

Foto: Den 9. maj 2016, Krims befolkning fejrer Sejersdag